Державна фіскальна служба надала роз’яснення на 24 запитання пов’язаних з діяльністю волонтерів.

Державна фіскальна служба надала роз’яснення на 24 запитання пов’язаних з діяльністю волонтерів.

Багато відповідей дійсно писались в кабінетах, які далекі від зони бойових дій. Головний аргумент: збір паперу під назвою «первинні документи». Боротьба за свободу та гідність продовжується!
1. Як здійснюється облік волонтерів АТО у разі зміни волонтером місця проживання?
Відповідно до пункту 2.7 Порядку у разі зміни місця проживання волонтер АТО зобов'язаний особисто, поштою або через представника протягом тридцяти календарних днів після виникнення змін подати до органу ДФС заяву з позначкою "Зміни" у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру волонтерів АТО.
2. Як оподатковується ПДФО благодійна допомога, яка надана учасникам АТО?
Не включається до згального місячного (річного) доходу відповідно до п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України сума (вартість) благодійної допомоги виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".
3. Чи можуть виключати організації з Реєстру волонтерів АТО?
Організації до реєстру волонтерів АТО не включаються.
4. Яких умов необхідно дотриматись підприємству для включення в податкові витрати благодійної допомоги на АТО?
Відповідно до пункту 33 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України на період проведення антитерористичної операції, до інших витрат звичайної діяльності включаються суми коштів або майна , а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням.
5. Який порядок оподаткування доходів, отриманих волонтером у вигляді благодійної допомоги?
Згідно з підпунктом «б» п.п. 165.1.54. п. 165.1 ст. 165 Кодексу не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума (вартість) благодійної допомоги отриманої благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".
6. З якого періоду не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу благодійна допомога, отримана волонтерами антитерористичної операції?
З 21 листопада 2013 року.
Зазначені доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.
7. Який порядок оподаткування благодійної допомоги, отриманої волонтерами, що залишилась не використаною?
Зазначені доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.
8. Згідно п.2.1 прикінцевих положень Закону України №1668 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" реєстр волонтерів підлягає оприлюдненню, що в період АТО розголошує інформацію про фізичних осіб - волонтерів та ставить їх життя та здоров'я під загрозу.
Оприлюднення відомостей з Реєстру волонтерів АТО може бути відмінене .
9. Процедура звільнення від оподаткування господарських операцій пов'язаних із волонтерською діяльністю виписана у Законі України №1668 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" не зрозуміло. З одного боку волонтери звільнені від необхідності вести облік доходів та витрат, а з іншого, у разі розгляду скарги на них, вони повинні надати відповідну документацію у повному обсязі. Також, якщо волонтер є ФОП, не виписано порядок відокремлення волонтерської діяльності від іншої господарських операцій, в умовах наданої можливості не вести облік.
Згідно з Податковим кодексом України фізичні особи - платники податку на доходи фізичних осібзобов'язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, тобто вести Книгу обліку доходів і витрат.
Крім того, платники податку зобов'язані отримувати та зберігати протягом терміну давності документи первинного обліку.
10. Відсутня окрема ознака доходу, зазначеного у пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ (сума(вартість) благодійної допомоги), для відображення його у формі № 1ДФ податковими агентами – благодійниками.
благодійна допомога, яка надається згідно з п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ відображається в формі № 1 ДФ під ,,169” ознакою доходу.
11. Чи має право благодійна організація в особі волонтера надати благодійну допомогу у вигляді ліків учаснику АТО, та чи буде така допомога оподатковуватись та включатись до доходу учасника АТО?
Згідно з підпунктом «а» п.п. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Кодексу не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога у будь-якій сумі (вартості), що надається платникам податку, учаснику АТО.
12. Ми зареєстрована громадська організація, у нас є волонтери, які нам допомагають. Чи необхідно їм реєструватись як волонтери і бути в реєстрі волонтерів?
1) Волонтери надають волонтерську допомогу на підставі договору, укладеного з організацією, та/або виступають від імені організації. В такому разі здійснює волонтерську діяльність саме організація, а волонтери є її представниками без реєстрації у реєстрі волонтерів АТО. Діяльність волонтерської організації підпадає під дію Закону України «Про волонтерську діяльність».
2) Громадська організація надає благодійникам – фізичним особам благодійну допомогу з метою наступного надання такими волонтерами благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "а" підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. Такі волонтери включаються до реєстру волонтерів АТО.
3) Волонтер надає благодійну допомогу на користь членів організації, які відповідають підпункту "а" підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. Такі волонтери включаються до реєстру волонтерів АТО.
13. Як можна переконатися, що волонтер включений до Реєстру?
Підтвердженням включення волонтера до Реєстру волонтерів АТО є повідомлення органу ДФС про включення волонтера АТО до Реєстру із зазначенням відповідних реквізитів про нього.
14. Які документи повинні мати волонтери для підтвердження своєї діяльності?
Відповідь надається у частині підтвердження волонтером факту понесених витрат.
15. Чи можливо включити волонтерів до Реєстру волонтерів - фізичних осіб без відкриття ними розрахункового рахунку? Якщо вони не отримають кошти, а працюють лише з товарно-матеріальними цінностями.
Включення волонтера до Реєстру волонтерів АТО проводиться за заявою. До заяви волонтера разом із іншими документами додається довідка з банку із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності.
16. Розробити спрощені документи для підтвердження передачі грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей у зону АТО (наприклад: у випадку неможливості проставляння на документах печатки, так як допомога привезена вночі або відповідальна особа за прийняття ТМЦ знаходиться на бойовому завданні, під час обстрілу).
Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.
Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.
17. Які документи необхідні волонтерам для підтвердження передачі товарно-матеріальних цінностей у зону АТО?
Підтвердження факту надання такої допомоги фізичним особам є документ складений у письмовому вигляді, зокрема, але не виключно, акт прийому-передічі. Оскільки благодійна допомога носить цільовий характер, доцільно для ідентифікації отримувача благодійної допомоги вказувати реєстраційний номер облікової картки або прізвище, ім’я, по-батькові з зазначенням дати народження, як це зазначено нормами ст. 70 Податкового кодексу України.
18. Чи звільняється від оподаткування платник податків, який здійснює волонтерську діяльність?
Так. Основними умовами звільнення від оподаткуваня є включення платника податку, що здійснює волонтерську діяльність, до Реєстру волонтерів АТО та цільове використанння ним отриманої благодійної допомоги на користь окремих категорій громадян.
19. Неприбуткова організація бажає перерахувати благодійну допомогу на карткові рахунки волонтерів. Чи не буде це суперечити чинному законодавству?
Перерахування коштів у вигляді благодійної допомоги неприбутковою організацією безпосередньо її отримувачам або через волонтерів, які внесені до Реєстру, можливе, якщо така благодійна діяльність не суперечить статутній діяльності такої неприбуткової організації і підтверджена належним чином оформленими первинними документами.
20. Чи може фізична особа для здійснення благодійної діяльності використовувати свій особистий рахунок в банку?
Кошти, які надходять на відкритий на ім'я волонтера АТО банківський рахунок, призначений для здійснення благодійної діяльності у період, визначений законодавством, не підлягають оподаткуванню.
21. Які саме товари та послуги благодійної допомоги не обкладаються податками?
22. Закупка і доставка транспортних засобів для АТО (немає пільгового оподаткування) ?
Не включається вартість транспортних засобів (легковими автомобілями, мотоциклами, мопедами тощо, крім сільськогосподарської техніки) у сумі до 100 розмірів мінімальної заробітної плати та відповідно до Постановою КМУ від 26 листопада 2014 р. № 653.
23. Як підтвердити надання допомоги добровольчим формуванням, які не мають взагалі ніяких офіційних статусів?
Основними умовами звільнення від оподаткуваня є включення до Реєстру волонтерів АТО та цільове використанння отриманої благодійної допомоги на користьвизначеної Податковим кодексом України окремоїкатегорій громадян
24. Як відображаються у звітності 1ДФ доходи, виплачені юридичною особою на користь учасників АТО та вимушених переселенців у вигляді благодійної допомоги?
Благодійна допомога, яка надається юридичною особою на користь учасників АТО та вимушених переселенців згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб до порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 № 49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2014 за № 228/25005, відображається за ,,169” ознакою доходу.
Детально http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/181009.html

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Вы должны войти Авторизованы чтобы оставить комментарий.