Верховна Рада 16 липня ухвалила Закон про внесення змін до Податковому Кодексу щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість (урядовий законопроект № 2173а).

Верховна Рада 16 липня ухвалила Закон про внесення змін до Податковому Кодексу щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість (урядовий законопроект № 2173а).

Законопроектом передбачається:
1. надання права платнику податку протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної на включення до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;
2. скасування необхідності проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних після 01.07.2015, в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років їх використання;
3. врегулювання питання акумулювання коштів на спеціальних рахунках сільськогосподарських (далі - с/г) підприємств, а саме:
відкриття платникам - с/г підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ, додаткових рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, а кошти, що надходитимуть на такі рахунки, автоматично перераховуватимуться Казначейством на спеціальні рахунки таких с/г підприємств, протягом операційного дня;
кошти, що надішли на такі додаткові рахунки, враховуватимуть при обчисленні суми, на яку платник податку може зареєструвати в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування;
4. надання платнику податку інформації про рух коштів на його рахунках в системі електронного адміністрування податку;
5. скорочення реквізитів податкової накладної, які втратили актуальність у зв'язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ (реквізити щодо місцезнаходження покупця/продавця та вид цивільно-правового договору);
6. врегулювання питання отримання податкових накладних філіями (структурними підрозділами) платника податкових накладних шляхом відображення в податковій накладній числового номера філії (структурного підрозділу) покупця, якій здійснюється постачання товарів/послуг;
7. визначити, що податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту;
8. надання можливості складання раз на місяць (в останній день місяця) зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів (послуг), постачання яких має безперервний або ритмічний характер (як платникам так і неплатникам ПДВ);
9. надання можливості складати податкові накладні за щоденним підсумком операцій;
10. продовження до 365 днів строку, протягом якого платники податку можуть подати скаргу на продавця/покупця товарів/послуг у разі порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;
11. для забезпечення коректного формування з 01.07.2015 показника суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, пропонується передбачити "обнуління" такого показника станом на 01.07.2015 та включити до нього:
- суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних місяців/ 4 квартали (т. з. "овердрафт");
- суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01.07.2015;
- суми від'ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015;
- залишку коштів на електронному рахунку платника;
12. продовження строків реєстрації податкових накладних, складених в період з 01.07.2015 по 31.08.2015, в Єдиному реєстрі податкових накладних до 31 календарного дня;
13. визначити, що на кошти, які знаходяться на електронних рахунках платників, не поширюється дія Закону України "Про виконавче провадження", та зобов'язати знати арешт з коштів, на які такий арешт був накладений.
Крім того, з метою виконання Листа про наміри до Міжнародного валютного фонду України від 27 лютого 2015 року, відповідно до якого Українська сторона взяла зобов'язання поширити з січня 2016 року дію загального режиму оподаткування податком на додану вартість на весь сільськогосподарський сектор, законопроектом передбачається скасування спеціального режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства з 1 січня 2016 року.

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Вы должны войти Авторизованы чтобы оставить комментарий.