Міністерство фінансів України розробив порядок повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань

Міністерство фінансів України розробив порядок повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

Дiя цього Порядку не розповсюджується на:

1) вiдшкодування податку на додану вартiсть;

2) повернення авансових платежів (передоплати) помилково та/або надмiру внесених платниками податкiв за власним бажанням на рахунки, вiдкритi на iм'я відповідних органів ДФС, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних та iнших платежів до/або пiд час митного оформлення та грошової застави;

3) повернення помилково та/або надмiру перерахованих (унесених) платниками коштiв, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;

4) повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових векселів;

5) виконання рiшень судiв щодо безспірного списання коштiв, помилково або надмiру зарахованих до бюджетiв.

У разі наявності у платника податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

Повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань у випадках, передбачених законодавством, здiйснюється виключно на пiдставi заяви платника податку (за винятком повернення надмiру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фiзичних осiб, якi розраховуються органом ДФС на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк шляхом проведення перерахунку за загальним рiчним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку)  помилково та/або надмiру сплаченої суми протягом 1095 днiв вiд дня її виникнення.

Детально http://www.minfin.gov.ua

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Вы должны войти Авторизованы чтобы оставить комментарий.