Чи повинні підприємці розраховувати ліміт каси?

Чи повинні підприємці розраховувати ліміт каси?

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою визначає Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637 (далі за текстом Положення).

Пунктом 2.7. та 2.8 глави 2 Положення зазначено, що виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки).

Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.

Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси викладено у главі 5 цього Положення, зміст якої також стосується виключно юридичних осіб.   

Таким чином, діючим Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні не передбачено вимог щодо розрахунку ліміту каси та обов’язковості здавання готівкової виручки до банку для підприємців.

Що стосується ведення підприємцями касової книги, слід зазначити наступне. Відповідно пункту 2.2. глави 2 Положення. підприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.

Відповідно пункту 1.2 глави 1 Положення книга обліку - касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій. Книга обліку доходів і витрат - документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки.

Форму та порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, встановлено наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 579.

Водночас звертаємо , що відповідно пункту 2.6. Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).    
Лист ДФС у Вінницькій області   від 29.10.2015 р. № 615/Б/02-32-22-04-15    

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Вы должны войти Авторизованы чтобы оставить комментарий.